Saluran Aduan Pelanggaran Tatakelakuan


 

Panduan Menyalurkan Aduan Pelanggaran Tatakelakuan

 

 1. Seksyen 15 (1) Akta SPRM 2009 memperuntukkan fungsi Jawatankuasa Aduan seperti berikut:

  (a)  untuk memantau pengendalian oleh Suruhanjaya akan aduan mengenai salah laku yang tidak bersifat jenayah terhadap pegawai-pegawai Suruhanjaya; dan

  (b)  untuk mengenal pasti apa-apa kelemahan dalam tatacara kerja Suruhanjaya yang mungkin menimbulkan aduan dan jika difikirkannya sesuai untuk membuat apa-apa syor tentang tatacara kerja Suruhanjaya sebagaimana yang difikirkannya patut.
   
 2. Bagi maksud tersebut, aduan pelanggaran tatakelakuan boleh diklasifikasikan seperti berikut:

  Salah laku iaitu apa-apa perbuatan yang melanggar tatakelakuan di bawah Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan Dan Tatatertib) 1993 dan peraturan-peraturan lain yang berkuatkuasa;

  Salahguna kuasa iaitu apa-apa ketidakpatuhan kepada peraturan semasa menjalankan kuasa di bawah Akta SPRM 2009 atau undang-undang lain yang berkaitan;

  Cuai iaitu apa-apa kelalaian ketika melaksanakan pekerjaan, tugasan atau arahan rasmi; dan

  Pelbagai iaitu apa-apa perbuatan salah laku yang tidak bersifat jenayah selain klasifikasi di atas.
   
 3. Sehubungan itu, mana-mana orang atau warga SPRM boleh menyalurkan aduan pelanggaran tatakelakuan kepada Sekretariat Jawatankuasa Aduan melalui saluran berikut:

  (a)  Menghadirkan diri di pejabat Bahagian Kecemerlangan Dan Profesionalisme SPRM di alamat:

         Aras 7, Menara Prisma
         26 Persiaran Perdana, Presint 3
         62675 Putrajaya

  (b)  Menulis surat ke alamat di atas;

  (c)  Menghubungi telefon 03-88900614/ 705/ 738;

  (d)  Menghantar faksimili ke 03-88905153; atau

  (e)  Mengemukakan emel ke sekretariat.ja@sprm.gov.my
   
 4. Jawatankuasa Aduan akan memantau setiap tindakan atau hasil siasatan terhadap aduan pelanggaran tatakelakuan yang dilaksanakan oleh Bahagian Kecemerlangan Dan Profesionalisme.

* Muat turun poster Saluran Aduan Pelanggaran Tatakelakuan di bawah:-

 

 
Lampiran Tarikh Catatan
file pdf Saluran Aduan Pelanggaran Tatatertib   
16/07/2013  Bahagian Kecemerlangan dan Professionalisme 

Pengumuman

 • Pengumuman - Sebut Harga Membekal Alat Pengesan Logam 'HANDHELD METAL DETECTOR' (Pelawaan .. Baca Lanjut

Style Switcher

Predefined Colors

Layout Style

Background Image

Background Color

Reset